Riksdagsärenden B 7/2008

B 7/2008 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2007

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Datum

20.02.2008

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

28.05.2008

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.05.2008 Avslutats PR 61/2008 1
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 5/2008 rd
Klart

04.11.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.11.2008

Plenarprotokoll
PR 102/2008 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2008.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.11.2008 Avslutats PR 103/2008 4
Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

12.11.2008

Skrivelse
RSk 16/2008 rd

​​​​​​​