LM 130/2003 rd

Lagmotion: Lag om ändring av 7 § barnbidragslagen och av 11 § lagen om utkomststöd

Beslut

1. Lag om ändring av 7 § barnbidragslagen

Beslut

Förkastats

2. Lag om ändring av 11 § lagen om utkomststöd

Beslut

Förkastats

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i motionen

1. Lag om ändring av 7 § barnbidragslagen

2. Lag om ändring av 11 § lagen om utkomststöd

Väckts

Riksdagsledamot

Puisto, Virpa /sd

Övriga undertecknare

52

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.10.2003 Avslutats PR 85/2003
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 35/2004 rd
Klart

26.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att lagmotionerna LM 38/2003 rd och LM 130/2003 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2004

Plenarprotokoll
PR 129/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 01.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.2004 Avbrutits PR 130/2004
02.12.2004 Avslutats PR 131/2004 1
Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att förkasta lagförslaget.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avbrutits PR 135/2004
09.12.2004 Avslutats PR 136/2004 3
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Beslut

Riksdagen höll fast vid sitt beslut i första behandlingen att förkasta lagförslagen i lagmotionen.

Kombinerad behandling

RP 167/2004 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden