LM 16/2005 rd

Lagmotion: Lag om ändring av 62 § i jaktlagen

Beslut

1. Lag om ändring av 62 § i jaktlagen

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.08.2005

Författningssamlingen
314/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i motionen

1. Lag om ändring av 62 § i jaktlagen

Väckts

Riksdagsledamot

Granvik, Nils-Anders /sv

Övriga undertecknare

13

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.03.2005 PR 18/2005
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 2/2005 rd
Klart

08.04.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i propositionen godkänns ändrad utifrån propositionen och LM 16/2005 rd och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.04.2005

Plenarprotokoll
PR 36/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.04.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.04.2005 Avslutats PR 37/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.04.2005 Avslutats PR 40/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Kombinerad behandling

RP 278/2004 rd

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.05.2005