LM 20/2000 rd

Lagmotion: Lag om ändring av 8 § marktäktslagen

Beslut

1. Lag om ändring av 8 § marktäktslagen

Beslut

Förkastats

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i motionen

1. Lag om ändring av 8 § marktäktslagen

Väckts

Riksdagsledamot

Isohookana-Asunmaa, Tytti /cent

Övriga undertecknare

9

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.03.2000 Avslutats PR 28/2000
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 3/2000 rd
Klart

13.04.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i regeringens proposition godkänns med ändringar och att lagförslaget i lagmotionen LM 20/2000 rd förkastas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.04.2000

Plenarprotokoll
PR 54/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 26.4.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.04.2000 Avslutats PR 56/2000
Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att förkasta lagförslaget.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.05.2000 Avslutats PR 60/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen höll fast vid sitt beslut i första behandlingen att förkasta lagförslaget i lagmotionen.

Kombinerad behandling

RP 195/1999 rd

​​​​