LM 20/2004 rd

Lagmotion: Lag om ändring av universitetslagen

Beslut

1. Lag om ändring av universitetslagen

Beslut

Förkastats

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i motionen

1. Lag om ändring av universitetslagen

Väckts

Riksdagsledamot

Rask, Maija /sd

Övriga undertecknare

15

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2004 Avslutats PR 23/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 10/2004 rd
Klart

09.06.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar, att lagmotion LM 20/2004 rd förkastas och att tre uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.06.2004

Plenarprotokoll
PR 72/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.06.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.06.2004 Avbrutits PR 73/2004
11.06.2004 Avslutats PR 74/2004 1
Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att förkasta lagförslaget.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.06.2004 Avbrutits PR 76/2004
17.06.2004 Avslutats PR 77/2004 1, 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen höll fast vid sitt beslut i första behandlingen att förkasta lagförslaget i lagmotionen.

Kombinerad behandling

RP 10/2004 rd

​​​​