LM 31/2008 rd

Lagmotion: Lag om ändring av 82 § i lagen om pension för arbetstagare

Beslut

1. Lag om ändring av 82 § i lagen om pension för arbetstagare

Beslut

Förkastats

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i motionen

1. Lag om ändring av 82 § i lagen om pension för arbetstagare

Väckts

Riksdagsledamot

Tennilä, Esko-Juhani /vänst

Övriga undertecknare

15

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.05.2008 Avslutats PR 50/2008
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 20/2009 rd
Klart

09.06.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar och att lagmotion LM 31/2008 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.06.2009

Plenarprotokoll
PR 64/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.06.2009 Avbrutits PR 65/2009
11.06.2009 Avslutats PR 66/2009 5
Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2009 Avbrutits PR 68/2009
16.06.2009 Avslutats PR 69/2009 10,11
???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Beslut

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagmotionen förkastas.

Kombinerad behandling

RP 68/2009 rd

​​​​