LM 47/2011 rd

Lagmotion: Lagar om ändring av 14 § i lagen om statens pensioner och 16 § i lagen om pension för arbetstagare

Beslut

1. Lag om ändring av 14 § i lagen om statens pensioner

Beslut

Förkastats

2. Lag om ändring av 16 § i lagen om pension för arbetstagare

Beslut

Förkastats

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i motionen

1. Lag om ändring av 14 § i lagen om statens pensioner

2. Lag om ändring av 16 § i lagen om pension för arbetstagare

Väckts

Riksdagsledamot

Tossavainen, Reijo /saf

Övriga undertecknare

9

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2011 Avslutats PR 81/2011
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

28

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 19/2012 rd
Klart

07.11.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar och förkastar lagmotion LM 47/2011 rd.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.11.2012

Plenarprotokoll
PR 109/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.11.2012 Avbrutits PR 110/2012
16.11.2012 Avslutats PR 112/2012 14
Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.11.2012 Avbrutits PR 113/2012
21.11.2012 Avslutats PR 114/2012 3,4
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagmotionen förkastas.

Kombinerad behandling

RP 77/2012 rd

​​​​