LM 58/2005 rd

Lagmotion: Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

Beslut

1. Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

20.07.2005

Författningssamlingen
531/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i motionen

1. Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

Väckts

Riksdagsledamot

Kurvinen, Esko /saml

Övriga undertecknare

11

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.05.2005 Avslutats PR 61/2005
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 10/2005 rd
Klart

08.06.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3, 4 och 6 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1, 2 och 5 godkänns med ändringar, att ett nytt lagförslag 7 godkänns i enlighet med LM 58/2005 rd, att AM 33/2005 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2005

Plenarprotokoll
PR 71/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.06.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.06.2005 Avbrutits PR 72/2005
15.06.2005 Avslutats PR 73/2005 5-11
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2005 Avbrutits PR 80/2005
22.06.2005 Avslutats PR 81/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Kombinerad behandling

RP 266/2004 rd

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.07.2005

Andra samtidigt behandlade ärenden