LM 69/2012 rd

Lagmotion: Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Beslut

Förkastats

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i motionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Väckts

Riksdagsledamot

Tolppanen, Maria /saf

Övriga undertecknare

26

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.11.2012 Avslutats PR 119/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 7/2014 rd
Klart

16.09.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar och förkastar lagmotion LM 69/2012 rd.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.09.2014

Plenarprotokoll
PR 86/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.09.2014 Avslutats PR 87/2014
Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.09.2014 Avslutats PR 89/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Beslut

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagmotionen förkastas.

Kombinerad behandling

RP 109/2014 rd

​​​​