LM 81/2001 rd

Lagmotion: Lag om ändring av 24 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Beslut

1. Lag om ändring av 24 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Beslut

Förkastats

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i motionen

1. Lag om ändring av 24 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Väckts

Riksdagsledamot

Keränen, Niilo /cent

Övriga undertecknare

2

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.09.2001 Avslutats PR 98/2001
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 43/2002 rd
Klart

05.12.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det fjärde och det femte lagförslaget godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1-3 godkänns med ändringar , att lagmotionerna LM 77/1999 rd, LM 14/2000 rd, LM 186/2000 rd, LM 32/2001 rd, LM 55/2001 rd, LM 81/2001 rd, LM 43/2002 rd, LM 54/2002 rd, LM 71/2002 rd, LM 80/2002 rd, LM 90/2002 rd och LM 129/2002 rd förkastas, att åtgärdsmotionerna AM 182/2000 rd, AM 245/2000 rd, AM 267/2000 rd, AM 201/2001 rd, AM 204/2001 rd och AM 128/2002 rd förkastas och att fem uttalanden godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2002

Plenarprotokoll
PR 156/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till fjärde plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.12.2002 Avslutats PR 157/2002
Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att förkasta lagförslaget.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2002 Avförts PR 159/2002
11.12.2002 Avslutats PR 160/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen höll fast vid sitt beslut i första behandlingen att förkasta lagförslaget i lagmotionen.

Kombinerad behandling

RP 115/2002 rd

​​​​