MINU 1/2004 rd

Utredning från ministeriet: Kommunernas ekonomiska möjligheter att klara av sina uppgifter och förpliktelser

Obs!

Förvaltningsutskottets begäran om utredning 12.11.2004

Utredning från ministeriet

Ministerium

Inrikesministeriet

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

​​​​