MINU 7/2003 rd

Utredning från ministeriet: Åtgärder för att förbättra den inre säkerheten

Obs!

Förvaltningsutskottets begäran om utredning 27.11.2003

Utredning från ministeriet

Ministerium

Inrikesministeriet

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

​​​​