RP 1/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Republiken Sydafrika om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Republiken Sydafrika om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar

Stadfäst

24.06.1999

Ikraftträdande

07.02.2001

Författningssamlingen
88/2001
Fördragsserien
7/2001
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Överenskommelse mellan Republiken Finlands regering och Republiken Sydafrikas regering om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar

Förordningen träder i kraft

07.03.2001

Författningssamlingen
89/2001
Fördragsserien
8/2001
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Republiken Sydafrika om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar

Internationella avtal i propositionen

1. Överenskommelse mellan Republiken Finlands regering och Republiken Sydafrikas regering om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Ambassadrådet Nystén

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.05.1999 Avslutats PR 17/1999
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 3/1999 rd
Klart

25.05.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner de bestämmelser som kräver riksdagens samtycke i den i Helsingfors den 14 september 1998 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Sydafrikas regering ingångna överenskommelsen om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och att lagförslaget i propositionen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.05.1999

Plenarprotokoll
PR 27/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 1.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.06.1999 Avslutats PR 28/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.06.1999 Avslutats PR 29/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.1999 Avslutats PR 32/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände det i andra behandlingen beslutade lagförslaget samt förslaget i första klämmen i utskottets betänkande, vilka gäller godkännande av de bestämmelser i avtalen som kräver riksdagens samtycke.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

69 § 1 mom. riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.06.1999

​​​​