RP 1/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av vallagen

Stadfäst

02.04.2004

Ikraftträdande

15.04.2004

Författningssamlingen
218/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av vallagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Aarnio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.02.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.02.2004 Avslutats PR 6/2004
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 1/2004 rd
Klart

11.03.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar och att lagmotion LM 4/2004 rd förkastas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.03.2004

Plenarprotokoll
PR 24/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.03.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.03.2004 Avbrutits PR 25/2004
16.03.2004 Avslutats PR 26/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.03.2004 Avslutats PR 29/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.03.2004

Andra samtidigt behandlade ärenden