RP 100/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av fastighetsskattelagen

Stadfäst

12.11.1999

Ikraftträdande

15.11.1999

Författningssamlingen
1026/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av fastighetsskattelagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Laanterä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 14/1999 rd
Klart

27.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns utan ändringar men att 12 a § 3 mom. ändras och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.10.1999

Plenarprotokoll
PR 81/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 82/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.10.1999 Avbrutits PR 84/1999
29.10.1999 Avslutats PR 85/1999 1-3
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.11.1999

​​​​