RP 101/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av inkomstskattelagen

Stadfäst

12.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1027/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

Stadfäst

12.11.1999

Ikraftträdande

15.11.1999

Författningssamlingen
1028/1999
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen

Stadfäst

12.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1029/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av inkomstskattelagen

2. Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

3. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Laanterä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 15/1999 rd
Klart

27.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra och det tredje lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 61 a § med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.10.1999

Plenarprotokoll
PR 81/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 82/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.10.1999 Avslutats PR 84/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.11.1999

​​​​