Riksdagsärenden RP 101/2013

RP 101/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2013

1. III tilläggsbudgeten för 2013

Ikraftträdande

21.10.2013

Författningssamlingen
709/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. III tilläggsbudgeten för 2013

Lämnats till riksdagen

Datum

12.09.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 2
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 2
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 2
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 14/2013 rd
Klart

08.10.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner förslaget till en tredje tilläggsbudget för 2013 enligt propositionen, förkastar tilläggsbudgetmotionerna TBM 70-80/2013 rd och beslutar att tilläggsbudgeten tillämpas från och med den 21 oktober 2013.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.10.2013

Plenarprotokoll
PR 95/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.10.2013 och godkände förfaringssättet, som iakttas vid enda behandlingen av tilläggsbudgetpropositionen.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.10.2013 Avbrutits PR 96/2013 1
11.10.2013 Avslutats PR 98/2013 1 1-11
Beslut

Riksdagen godkände tilläggsbudgetpropositionen enligt finansutskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

11.10.2013

Skrivelse
RSk 25/2013 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord