RP 102/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 17 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 6 och 17 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1399/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 6 och 17 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Brisson

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.10.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.10.2007 Avslutats PR 61/2007
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 25/2007 rd
Klart

27.11.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen, men ingressen och 6 § med ändringar , att lagmotionerna LM 61/2007 rd, LM 68/2007 rd och LM 101/2007 rd förkastas och att åtgärdsmotionerna AM 18/2007 rd, AM 19/2007 rd, AM 26/2007 rd och AM 33/2007 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.11.2007

Plenarprotokoll
PR 88/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 29.11.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.11.2007 Avbrutits PR 89/2007
30.11.2007 Avslutats PR 90/2007 2
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.2007 Avslutats PR 92/2007
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.2007

​​​​