RP 102/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
372/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
373/2010
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
374/2010
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av militära rättegångslagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
375/2010
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av militära disciplinlagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
376/2010
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av straffregisterlagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
377/2010
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 106 § i vägtrafiklagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
378/2010
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
379/2010
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om samhällstjänst

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
380/2010
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om ungdomsstraff

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
381/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

11. Lag om ändring av fängelselagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
382/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av 2 kap. 2 § i häktningslagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
383/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

13. Lag om ändring av 9 § i lagen om besöksförbud

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
384/2010
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
385/2010
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av jaktlagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
386/2010
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 55 § i djurskyddslagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
387/2010
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 18 och 23 § i handelsregisterlagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
388/2010
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 60 § i föreningslagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
389/2010
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 22 § i lagen om stiftelser

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
390/2010
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av företagsinteckningslagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
391/2010
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 70 § i patentlagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
392/2010
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 49 § i varumärkeslagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
393/2010
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av 44 § i mönsterrättslagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
394/2010
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av 45 § i lagen om nyttighetsmodellrätt

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
395/2010
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av 44 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
396/2010
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 3 kap. 5 § i utsökningsbalken

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
397/2010
Beslut

Godkänts

27. Lag om upphävande av 74 § i lagen om pensionsstiftelser

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
398/2010
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
399/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

29. Lag om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
400/2010
Beslut

Godkänts

30. Lag om ändring av 8 och 22 § i lagen om säkerhetsutredningar

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
401/2010
Beslut

Godkänts

31. Lag om ändring av 13 och 21 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
402/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

32. Lag om ändring av 6 och 22 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
403/2010
Beslut

Godkänts

33. Lag om ändring av 96 § i värnpliktslagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
404/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

34. Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
405/2010
Beslut

Godkänts

35. Lag om ändring av 28 § i tullagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
406/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

36. Lag om ändring av 48 § i luftfartslagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
407/2010
Beslut

Godkänts

37. Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
408/2010
Beslut

Godkänts

38. Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
409/2010
Beslut

Godkänts

39. Lag om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om rättsregistercentralen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
410/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

2. Lag om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

3. Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

4. Lag om ändring av militära rättegångslagen

5. Lag om ändring av militära disciplinlagen

6. Lag om ändring av straffregisterlagen

7. Lag om ändring av 106 § i vägtrafiklagen

8. Lag om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av böter

9. Lag om ändring av lagen om samhällstjänst

10. Lag om ändring av lagen om ungdomsstraff

11. Lag om ändring av fängelselagen

12. Lag om ändring av 2 kap. 2 § i häktningslagen

13. Lag om ändring av 9 § i lagen om besöksförbud

14. Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner

15. Lag om ändring av jaktlagen

16. Lag om ändring av 55 § i djurskyddslagen

17. Lag om ändring av 18 och 23 § i handelsregisterlagen

18. Lag om ändring av 60 § i föreningslagen

19. Lag om ändring av 22 § i lagen om stiftelser

20. Lag om ändring av företagsinteckningslagen

21. Lag om ändring av 70 § i patentlagen

22. Lag om ändring av 49 § i varumärkeslagen

23. Lag om ändring av 44 § i mönsterrättslagen

24. Lag om ändring av 45 § i lagen om nyttighetsmodellrätt

25. Lag om ändring av 44 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

26. Lag om ändring av 3 kap. 5 § i utsökningsbalken

27. Lag om upphävande av 74 § i lagen om pensionsstiftelser

28. Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

29. Lag om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret

30. Lag om ändring av 8 och 22 § i lagen om säkerhetsutredningar

31. Lag om ändring av 13 och 21 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

32. Lag om ändring av 6 och 22 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

33. Lag om ändring av 96 § i värnpliktslagen

34. Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

35. Lag om ändring av 28 § i tullagen

36. Lag om ändring av 48 § i luftfartslagen

37. Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

38. Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

39. Lag om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om rättsregistercentralen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Avdelningschef Kiesiläinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.09.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.09.2009 Avslutats PR 72/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 2/2010 rd
Klart

24.02.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-9, 13-27, 29, 30, 32, 34 och 36-39 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 2, 9 och 12 § med ändringar och godkänner lagförslag 10-12, 28, 31, 33 och 35 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.02.2010

Plenarprotokoll
PR 14/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.02.2010 Avslutats PR 15/2010
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.03.2010 Avslutats PR 16/2010
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.04.2010

​​​​