RP 103/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 93/2004 rd)

(Den första tilläggsbudgeten för 2004, komplettering)

1. Tilläggsbudget för 2004

Ikraftträdande

01.07.2004

Författningssamlingen
577/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Tilläggsbudget för 2004

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Avdelningschef Sukselainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.2004 Avslutats PR 71/2004
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 10/2004 rd
Klart

17.06.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att förslaget till en tilläggsbudget för 2004 godkänns enligt regeringens proposition och kompletteringspropositionen, att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-55/2004 rd förkastas, och att tilläggsbudgeten tillämpas från och med den 1 juli 2004.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.06.2004

Plenarprotokoll
PR 79/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 22.06.2004.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.06.2004 Avbrutits PR 81/2004
23.06.2004 Avslutats PR 82/2004 1-44
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Kombinerad behandling

RP 93/2004 rd

Riksdagens skrivelse

Datum

24.06.2004

Skrivelse
RSk 12/2004 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden