RP 104/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

01.09.2000

Författningssamlingen
45/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 2 och 3 § lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

07.03.2001

Författningssamlingen
46/2000
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 1 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

21.02.2001

Författningssamlingen
47/2000
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 1 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

21.02.2001

Författningssamlingen
48/2000
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 2 § lagen om företagsstöd

Stadfäst

21.01.2000

Författningssamlingen
49/2000
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 1 § aravalagen

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

21.02.2001

Författningssamlingen
50/2000
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 1 § lagen om räntestöd för ägarbostadslån

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

21.02.2001

Författningssamlingen
51/2000
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

17.01.2002

Författningssamlingen
52/2000
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 7 § lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion

Stadfäst

21.01.2000

Författningssamlingen
53/2000
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 34 § renskötsellagen

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

22.03.2001

Författningssamlingen
54/2000
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 8 och 13 § skoltlagen

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

06.09.2000

Författningssamlingen
55/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om finansiering av renhushållning och naturnäringar

2. Lag om ändring av 2 och 3 § lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

3. Lag om ändring av 1 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

4. Lag om ändring av 1 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna

5. Lag om ändring av 2 § lagen om företagsstöd

6. Lag om ändring av 1 § aravalagen

7. Lag om ändring av 1 § lagen om räntestöd för ägarbostadslån

8. Lag om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt

9. Lag om ändring av 7 § lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion

10. Lag om ändring av 34 § renskötsellagen

11. Lag om ändring av 8 och 13 § skoltlagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Tolvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 16/1999 rd
Klart

07.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2-11 godkänns utan ändringar och att det första lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.1999

Plenarprotokoll
PR 114/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 8.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.1999 Avslutats PR 115/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.1999 Avslutats PR 116/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.1999

​​​​