RP 104/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av vägtrafiklagen

Stadfäst

14.12.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
1103/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av vägtrafiklagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Tarvainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.2004 Avslutats PR 71/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

25

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 19/2004 rd
Klart

29.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns men 78 § med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.11.2004

Plenarprotokoll
PR 118/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.2004 Avslutats PR 119/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.2004 Avslutats PR 121/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.11.2004