RP 105/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kosmetiska produkter

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om kosmetiska produkter

Stadfäst

21.01.2005

Ikraftträdande

01.02.2005

Författningssamlingen
22/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om kosmetiska produkter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Haikonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.2004 Avslutats PR 71/2004
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

26

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 19/2004 rd
Klart

10.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att lagförslaget i lagmotion LM 77/2004 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.11.2004

Plenarprotokoll
PR 120/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.2004 Avbrutits PR 121/2004
17.11.2004 Till stora utskottet PR 122/2004 1, 2
Beslut

Utskottets förslag godkändes inte utan ändringar och lagförslaget remitterades till stora utskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Stora utskottet

Betänkande

Stora utskottets betänkande
StoUB 5/2004 rd
Klart

19.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet meddelade att det omfattar riksdagens beslut i ärendet.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.11.2004

Plenarprotokoll
PR 125/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 24.11.2004.

Fortsatt första behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.11.2004 Avslutats PR 126/2004

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2004 Avslutats PR 129/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2004

Referenser till EU-dokument

Andra samtidigt behandlade ärenden