Riksdagsärenden RP 105/2013

RP 105/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om inkomstskatteskalan för 2014

Beslut

Förkastats

2. Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1246/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om temporär ändring av lagen om Skatteförvaltningen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1247/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1248/2013
Beslut

Godkänts

5. Lag om upphävande av 24 § i lagen om Försvarshögskolan

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1249/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om inkomstskatteskalan för 2014

2. Lag om ändring av inkomstskattelagen

3. Lag om temporär ändring av lagen om Skatteförvaltningen

4. Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

5. Lag om upphävande av 24 § i lagen om Försvarshögskolan

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Överdirektör Arvela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 4
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 6
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 4
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 4
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 22/2013 rd
Klart

12.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 3-5 i proposition RP 105/2013 rd och lagförslag 1 och 3-5 i proposition RP 181/2013 rd utan ändringar, godkänner lagförslag 2 i proposition RP 105/2013 rd och lagförslag 2 i proposition RP 181/2013 rd med ändringar och förenade till lagförslag 2, förkastar lagförslag 1 i proposition RP 105/2013 rd, förkastar lagmotion LM 33/2013 rd, LM 43/2013 rd, LM 47/2013 rd, LM 48/2013 rd och LM 60/2013 rd och förkastar åtgärdsmotion AM 30/2013 rd.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.11.2013

Plenarprotokoll
PR 115/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.11.2013 Avbrutits PR 116/2013 3
22.11.2013 Avslutats PR 118/2013 1 1-5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i proposition 181 enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 i propositionerna 105 och 181 enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 3-5 i proposition 105 samt innehållet i lagförslag 3-5 i proposition 181 enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 1 i proposition 105 förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.11.2013 Avbrutits PR 119/2013 10
27.11.2013 Avslutats PR 120/2013 3 4
Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 2 i propositionerna 105 och 181, lagförslag 3-5 i proposition 105 samt lagförslag 1 och 3-5 i proposition 181 utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 1 i proposition 105 samt att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.12.2013