Riksdagsärenden RP 106/2013

RP 106/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1073/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Överdirektör Arvela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 5
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 7
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 5
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 5
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 28/2013 rd
Klart

29.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2013

Plenarprotokoll
PR 123/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.12.2013 Avslutats PR 124/2013 3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.12.2013 Avbrutits PR 126/2013 20
11.12.2013 Avslutats PR 127/2013 1 1
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.12.2013