RP 107/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om arbetstagarinflytande i europabolag (SE)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om arbetstagarinflytande i europabolag

Stadfäst

13.08.2004

Ikraftträdande

08.10.2004

Författningssamlingen
758/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om arbetstagarinflytande i europabolag (SE)

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Lemola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.2004 Avslutats PR 71/2004
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

28

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 7/2004 rd
Klart

15.06.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.06.2004

Plenarprotokoll
PR 75/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.06.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.06.2004 Avslutats PR 76/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2004 Avslutats PR 80/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.07.2004