RP 107/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av läkemedelslagen

Stadfäst

13.01.2006

Ikraftträdande

01.02.2006

Författningssamlingen
22/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av läkemedelslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Järvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.09.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.09.2005 Avslutats PR 84/2005
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 32/2005 rd
Klart

02.12.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att två uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 49/2005 rd
Klart

17.11.2005

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 56/2005 rd
Klart

30.11.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.2005

Plenarprotokoll
PR 131/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2005 Avbrutits PR 132/2005
08.12.2005 Avslutats PR 133/2005 24-32
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.12.2005 Avbrutits PR 136/2005
13.12.2005 Avslutats PR 137/2005 4
???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.12.2005

​​​​