RP 108/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Stadfäst

07.04.2000

Ikraftträdande

01.06.2000

Författningssamlingen
345/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Järvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 4/2000 rd
Klart

03.03.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog, att lagförslaget skall godkännas utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.03.2000

Plenarprotokoll
PR 28/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.3.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2000 Avslutats PR 30/2000
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.03.2000 Avslutats PR 32/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.03.2000

Referenser till EU-dokument

​​​​