RP 108/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om miljöförvaltningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om miljöförvaltningen

Stadfäst

29.10.2004

Ikraftträdande

15.11.2004

Författningssamlingen
931/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om miljöförvaltningen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Hallberg

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.2004 Avslutats PR 71/2004
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

29

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 14/2004 rd
Klart

30.09.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.10.2004

Plenarprotokoll
PR 100/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 05.10.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.2004 Avslutats PR 101/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.10.2004 Avslutats PR 104/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.10.2004