Riksdagsärenden RP 108/2013

RP 108/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Stadfäst

08.11.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
761/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Överdirektör Arvela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 7
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 9
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 7
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 7
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 17/2013 rd
Klart

15.10.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.10.2013

Plenarprotokoll
PR 100/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.10.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.10.2013 Avslutats PR 101/2013 3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.10.2013 Avslutats PR 103/2013 14
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.10.2013