RP 111/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bildande av räddningsområden

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om bildande av räddningsområden

Stadfäst

13.12.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
1214/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om bildande av räddningsområden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Räddningsöverdirektör Partanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.09.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.09.2001 Avslutats PR 86/2001
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 19/2001 rd
Klart

13.11.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.11.2001

Plenarprotokoll
PR 130/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.11.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.11.2001 Avslutats PR 133/2001
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.11.2001 Avslutats PR 135/2001
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.11.2001

​​​​