Riksdagsärenden RP 111/2013

RP 111/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
886/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Överdirektör Arvela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 10
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 12
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 10
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 10
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 21/2013 rd
Klart

08.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Utlåtanden

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 15/2013 rd
Klart

10.10.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.11.2013

Plenarprotokoll
PR 111/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.11.2013 Avslutats PR 112/2013 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.11.2013 Avslutats PR 115/2013 11
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.11.2013