RP 111/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd)

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om barnombudsmannen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1348/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om diskrimineringsombudsmannen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1326/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1327/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om jämställdhetsombudsmannen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1328/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 1 § i lagen om barnombudsmannen

2. Lag om diskrimineringsombudsmannen

3. Lag om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

4. Lag om jämställdhetsombudsmannen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Expert Makkonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.09.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.09.2014 Avslutats PR 77/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 11/2014 rd
Klart

03.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 5-23 i proposition RP 19/2014 rd utan ändringar, godkänner lagförslag 1 i proposition RP 19/2014 rd med ändringar och godkänner lagförslag 24 enligt proposition RP 111/2014 rd men med ändringar och godkänner lagförslag 2-4 i propositionerna RP 19/2014 rd och RP 111/2014 rd med ändringar och sammanförda till gemensamma lagförslag 2-4.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.12.2014

Plenarprotokoll
PR 124/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2014 Avförts PR 126/2014
10.12.2014 Avbrutits PR 127/2014
11.12.2014 Avslutats PR 128/2014 1,2
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionerna enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2014 Avbrutits PR 130/2014
16.12.2014 Avslutats PR 131/2014 23
???istuntopoytakirjan_sivu???

29

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Kombinerad behandling

RP 19/2014 rd

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2014

​​​​