RP 112/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 1999

1. II tilläggsbudgeten för 1999

Ikraftträdande

07.12.1999

Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. II tilläggsbudgeten för 1999

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Viherkenttä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.1999 Avslutats PR 80/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 22/1999 rd
Klart

23.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner förslaget till en andra tilläggsbudget för 1999 enligt det ovan anförda, att tilläggsbudgetmotionerna nr 21-34/1999 rd avböjs, att riksdagen beslutar publicera denna tilläggsbudget i Finlands författningssamling och att tilläggsbudgeten tillämpas från och med den 7 december 1999.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.1999

Plenarprotokoll
PR 97/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.11.1999.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avbrutits PR 100/1999
01.12.1999 Avslutats PR 102/1999 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Riksdagens skrivelse

Datum

01.12.1999

Skrivelse
RSk 24/1999 rd

​​​​