Riksdagsärenden RP 112/2013

RP 112/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014

1. Statsbudgeten för 2014

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1143/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2014

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avbrutits PR 83/2013 1
19.09.2013 Avbrutits PR 85/2013 2
20.09.2013 Avbrutits PR 86/2013 1
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 34/2013 rd
Klart

13.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner förslaget till statsbudget för 2014 i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med de föreslagna ändringarna, godkänner de ovan föreslagna 5 uttalandena, förkastar budgetmotionerna BM 1—423, 425—428, 430—576/2013 rd och föreslår att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 6/2013 rd
Klart

17.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 4/2013 rd
Klart

24.10.2013

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 22/2013 rd
Klart

18.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Lagutskottets utlåtande
LaUU 12/2013 rd
Klart

15.10.2013

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 27/2013 rd
Klart

23.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 26/2013 rd
Klart

24.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 8/2013 rd
Klart

17.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 18/2013 rd
Klart

23.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 17/2013 rd
Klart

24.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 28/2013 rd
Klart

23.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 3/2013 rd
Klart

25.10.2013

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 11/2013 rd
Klart

24.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 26/2013 rd
Klart

22.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.12.2013

Plenarprotokoll
PR 131/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.12.2013 och godkände förfaringssättet, som iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.12.2013 Avbrutits PR 132/2013 1
Obs!

Allmänna debatten har avslutats. Huvudtitlarna 21,22,23: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.12.2013 Avbrutits PR 133/2013 13 1-14
Obs!

Huvudtitlarna 25,26,27,28,29: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.12.2013 Avbrutits PR 134/2013 2 1-89
Obs!

Huvudtitlarna 21,23,25-29: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande. Huvudtitlarna 24,30-32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.12.2013 Avbrutits PR 135/2013 1 1-237
Obs!

Pääluokat 24,30-32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 33,35,36: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.12.2013 Avslutats PR 136/2013 1 1-146
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll
PR 136/2013 rd
Beslut

Riksdagen godkände avdelning 11 - 13 och 15, den allmänna delen i detaljmotiveringen och den allmänna motiveringen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotion BM 1-423, 425-428, 430-576/2013 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Ärendet slutbehandlat.

Obs!

Huvudtitlarna 33,35,36: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

20.12.2013

Skrivelse
RSk 33/2013 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord