RP 113/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna om vapenbrott

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
531/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av skjutvapenlagen

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
532/2007
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av ordningslagen

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
533/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av strafflagen

2. Lag om ändring av skjutvapenlagen

3. Lag om ändring av ordningslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Hannula

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2004 Avslutats PR 75/2004
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 27/2006 rd
Klart

31.01.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 och 3 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

31.01.2007

Plenarprotokoll
PR 150/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 02.02.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.02.2007 Avslutats PR 152/2006
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.02.2007 Avslutats PR 153/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.04.2007