RP 114/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

Stadfäst

26.11.1999

Ikraftträdande

04.02.2000

Författningssamlingen
67/2000
Fördragsserien
6/2000
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Avtal mellan Republiken Finland och Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

Förordningen träder i kraft

04.02.2000

Författningssamlingen
68/2000
Fördragsserien
7/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

Internationella avtal i propositionen

1. Avtal mellan Republiken Finland och Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Toivainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.1999 Avslutats PR 80/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 17/1999 rd
Klart

29.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner de bestämmelser som kräver riksdagens samtycke i det i Helsingfors den 27 oktober 1998 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.11.1999

Plenarprotokoll
PR 86/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.1999 Avslutats PR 88/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.11.1999 Avslutats PR 89/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det i andra behandlingen beslutade lagförslaget samt förslaget i första klämmen i utskottets betänkande, vilka gäller godkännande av de bestämmelser i avtalen som kräver riksdagens samtycke.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.11.1999

​​​​