Riksdagsärenden RP 114/2013

RP 114/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om regionförvaltningsverken och av vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om regionförvaltningsverken

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
932/2013
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 3 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
933/2013
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
934/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 6 och 7 § i bibliotekslagen

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
935/2013
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av idrottslagen

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
936/2013
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av ungdomslagen

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
937/2013
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
938/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om regionförvaltningsverken

2. Lag om ändring av 3 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

3. Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken

4. Lag om ändring av 6 och 7 § i bibliotekslagen

5. Lag om ändring av idrottslagen

6. Lag om ändring av ungdomslagen

7. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kouki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 12
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 14
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 12
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 12
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 16/2013 rd
Klart

20.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1-7 utan ändringar.

Utlåtanden

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 23/2013 rd
Klart

12.11.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.11.2013

Plenarprotokoll
PR 117/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.11.2013 Avbrutits PR 118/2013 2
26.11.2013 Avslutats PR 119/2013 19
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.11.2013 Avslutats PR 122/2013 1
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.12.2013