RP 115/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt godkännande av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och ändring av protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollen (RP 36/2004 rd)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän

Stadfäst

03.09.2004

Ikraftträdande

29.03.2007

Författningssamlingen
835/2004
Fördragsserien
22/2007
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå

Förordningen träder i kraft

29.03.2007

Författningssamlingen
287/2007
Fördragsserien
23/2007
Beslut

Godkänts

Förordningen träder i kraft

29.03.2007

Författningssamlingen
287/2007
Fördragsserien
23/2007
Beslut

Godkänts

2. Protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och ändring av protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän

Internationella avtal i propositionen

1. Protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå

2. Protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och ändring av protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överinspektör Waismaa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2004 Avslutats PR 75/2004
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 13/2004 rd
Klart

17.06.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner protokollet av den 30 november 2000 om ändring av artikel 2 och bilagan till den i Bryssel den 26 juli 1995 ingångna konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt protokollet av den 28 november 2002 om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och av protokollet av den 19 juni 1997 om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän, och att lagförslaget i RP 36/2004 rd godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.06.2004

Plenarprotokoll
PR 77/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.06.2004 Avslutats PR 78/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2004 Avslutats PR 80/2004
Beslut

Riksdagen godkände avtalen och lagförslaget från första behandlingen.

Kombinerad behandling

RP 36/2004 rd

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.06.2004