RP 116/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Stadfäst

03.12.1999

Ikraftträdande

30.12.2004

Författningssamlingen
1176/2004
Fördragsserien
170/2004
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Protokoll om ändring av konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemanskap

Förordningen träder i kraft

30.12.2004

Författningssamlingen
1177/2004
Fördragsserien
171/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Internationella avtal i propositionen

1. Protokoll om ändring av konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemanskap

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Toivainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.1999 Avslutats PR 80/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 20/1999 rd
Klart

16.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner de betämmelser som kräver riksdagens samtycke i det i Bryssel den 25 maj 1999 ingångna protokollet om ändring av konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap och att lagförslaget i propositionen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.1999

Plenarprotokoll
PR 91/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.1999 Avslutats PR 93/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.11.1999 Avslutats PR 94/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.1999 Avslutats PR 95/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände det i andra behandlingen beslutade lagförslaget samt förslaget i första klämmen i utskottets betänkande, vilka gäller godkännande av de bestämmelser i avtalen som kräver riksdagens samtycke.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.11.1999

​​​​