RP 117/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt samt om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtselseskatt

Stadfäst

14.12.2004

Ikraftträdande

15.12.2004

Författningssamlingen
1095/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen

Stadfäst

14.12.2004

Ikraftträdande

15.12.2004

Författningssamlingen
1096/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Vanhanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2004 Avslutats PR 75/2004
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

23

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 25/2004 rd
Klart

19.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar att lagförslag 1 godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.2004

Plenarprotokoll
PR 126/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 25.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.11.2004 Avslutats PR 127/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2004 Avslutats PR 129/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.12.2004