Riksdagsärenden RP 117/2013

RP 117/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering och vissa lagar i samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1295/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 21 § i lagen om grundläggande utbildning

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.05.2014

Författningssamlingen
1296/2013
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 16 § i gymnasielagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.05.2014

Författningssamlingen
1297/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 24 § i lagen om yrkesutbildning

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.05.2014

Författningssamlingen
1298/2013
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 15 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.05.2014

Författningssamlingen
1299/2013
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 7 § i lagen om fritt bildningsarbete

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.05.2014

Författningssamlingen
1300/2013
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 7 § i lagen om grundläggande konstundervisning

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.05.2014

Författningssamlingen
1301/2013
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 87 § i universitetslagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.05.2014

Författningssamlingen
1302/2013
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 9 § i yrkeshögskolelagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.05.2014

Författningssamlingen
1303/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering

2. Lag om ändring av 21 § i lagen om grundläggande utbildning

3. Lag om ändring av 16 § i gymnasielagen

4. Lag om ändring av 24 § i lagen om yrkesutbildning

5. Lag om ändring av 15 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

6. Lag om ändring av 7 § i lagen om fritt bildningsarbete

7. Lag om ändring av 7 § i lagen om grundläggande konstundervisning

8. Lag om ändring av 87 § i universitetslagen

9. Lag om ändring av 9 § i lagen om yrkeshögskolor

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Undervisnings- och kulturministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Väinölä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 15
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 17
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 15
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 15
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 12/2013 rd
Klart

04.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen enligt propositionen men 10 § i lagförslag 1 med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2013

Plenarprotokoll
PR 125/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.12.2013 Avslutats PR 126/2013 11
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.12.2013 Avbrutits PR 132/2013 23
17.12.2013 Avslutats PR 133/2013 10 12
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.12.2013