RP 118/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen med stadga för Europaskolorna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen med stadga för Europaskolorna som hör till området för lagstiftningen

Stadfäst

24.06.2004

Ikraftträdande

01.09.2004

Författningssamlingen
591/2004
Fördragsserien
105/2004
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Konvention med stadga för Europaskolorna

Förordningen träder i kraft

01.09.2004

Författningssamlingen
798/2004
Fördragsserien
106/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen med stadga för Europaskolorna som hör till området för lagstiftningen

Internationella avtal i propositionen

1. Konvention med stadga för Europaskolorna

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Forsberg

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2004 Avslutats PR 75/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 11/2004 rd
Klart

17.06.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner den i Luxemburg den 21 juni 1994 ingångna konventionen med stadga för Europaskolorna till den del den hör till Finlands behörighet och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.06.2004

Plenarprotokoll
PR 77/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.06.2004 Avslutats PR 78/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2004 Avslutats PR 80/2004
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.06.2004