RP 119/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

Stadfäst

07.04.2000

Ikraftträdande

01.05.2000

Författningssamlingen
344/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Liedes

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 81/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 4/2000 rd
Klart

02.03.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns i enlighet med regeringes proposition utom att 2 och 5 § godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.03.2000

Plenarprotokoll
PR 27/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 8.3.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.03.2000 Avslutats PR 28/2000
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.03.2000 Avslutats PR 32/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i den ordning 66 § riksdagsordningen bestämmer.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.03.2000

​​​​