RP 119/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2006

1. Statsbudgeten för 2006

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1093/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2006

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Sukselainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.09.2005

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 45/2005 rd
Klart

09.12.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att förslaget till statsbudget för 2006 godkänns i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med ovan nämnda ändringar, att förslagen till uttalande 1 och 2 godkänns, att budgetmotionerna BM 54, 85, 95, 119, 241, 327, 572, 575, 582, 735, 816, 863 och 1254/2005 rd godkänns, att budgetmotionerna BM 1-53, 55-84, 86-94, 96-118, 120-240, 242-326, 328-571, 573-574, 576-581, 583-734, 736-815, 817-862, 864-1253 och 1255-1269/2005 rd avböjs och att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Reservationer

I betänkandet ingår 4 reservationer

Utlåtanden

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 20/2005 rd
Klart

11.10.2005

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 23/2005 rd
Klart

14.10.2005

Lagutskottets utlåtande
LaUU 18/2005 rd
Klart

14.10.2005

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 12/2005 rd
Klart

12.10.2005

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 10/2005 rd
Klart

18.10.2005

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 12/2005 rd
Klart

20.10.2005

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 7/2005 rd
Klart

21.10.2005

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 12/2005 rd
Klart

21.10.2005

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 33/2005 rd
Klart

21.10.2005

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 9/2005 rd
Klart

21.10.2005

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 14/2005 rd
Klart

21.10.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.12.2005

Plenarprotokoll
PR 136/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 13.12.2005.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2005 Avbrutits PR 137/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Obs!

Allmänna debatten har avslutats.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.12.2005 Avbrutits PR 138/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 21-22: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 23-26, 32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2005 Avbrutits PR 139/2005 1-67
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 23-26, 32: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 29 och 30: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.2005 Avbrutits PR 140/2005 2-115
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Obs!

Huvudtitlarna 29 och 30 : godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.12.2005 Avbrutits PR 141/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 27, 28 och 33: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.12.2005 Avbrutits PR 142/2005 2-259
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Obs!

Huvudtitlarna 27, 28, 31, 33 och 36 : godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 34, 35: allmänna debatten har avslutats och och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.12.2005 Avslutats PR 143/2005 1-85
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll
PR 143/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Obs!

Huvudtitel 34 och 35: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Avdelningarna 11-13 och 15: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Detaljmotiveringen och allmänna motiveringen har godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

23.12.2005

Skrivelse
RSk 36/2005 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord

​​​​