RP 119/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

16.11.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
624/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Övermatematiker Kuusela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.09.2012

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.09.2012 Avförts PR 81/2012
19.09.2012 Avförts PR 82/2012
20.09.2012 Avförts PR 83/2012
21.09.2012 Avslutats PR 84/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

35

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 12/2012 rd
Klart

27.09.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.09.2012

Plenarprotokoll
PR 88/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.10.2012 Avslutats PR 89/2012
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.10.2012 Avbrutits PR 93/2012
10.10.2012 Avslutats PR 94/2012 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.10.2012

​​​​