RP 120/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av filmkonsten

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om främjande av filmkonsten

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
28/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om främjande av filmkonsten

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Norrbäck

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 81/1999
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 10/1999 rd
Klart

03.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.1999

Plenarprotokoll
PR 107/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 4.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 109/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.1999

Ämnesord

​​​​