Riksdagsärenden RP 120/2013

RP 120/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

Stadfäst

31.01.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
72/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Arnkil

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 18
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 20
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 18
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 18
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 18/2013 rd
Klart

04.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2013

Plenarprotokoll
PR 125/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.12.2013 Avslutats PR 126/2013 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.12.2013 Avförts PR 130/2013 6
13.12.2013 Avslutats PR 131/2013 7
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2013