Riksdagsärenden RP 120/2014

RP 120/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
882/2014
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
883/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
884/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
885/2014
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 20 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
886/2014
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
887/2014
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
888/2014
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
889/2014
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
890/2014
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 25 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
891/2014
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
892/2014
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
893/2014
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
894/2014
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
895/2014
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om statens pensioner

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
896/2014
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
897/2014
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 13 § i folkpensionslagen

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
898/2014
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av folkpensionslagen

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
899/2014
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 7 § i lagen om garantipension

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
900/2014
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
901/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

2. Lag om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

4. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

5. Lag om ändring av 20 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

6. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

7. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

8. Lag om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

9. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

10. Lag om ändring av 25 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

11. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

12. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

13. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

14. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

15. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om statens pensioner

16. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner

17. Lag om ändring av 13 § i folkpensionslagen

18. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av folkpensionslagen

19. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 7 § i lagen om garantipension

20. Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

Lämnats till riksdagen

Datum

11.09.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Tossavainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.09.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.09.2014 Avslutats PR 86/2014 6
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 11/2014 rd
Klart

30.09.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.10.2014

Plenarprotokoll
PR 90/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.10.2014 Avslutats PR 91/2014 8
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.10.2014 Avslutats PR 93/2014 8
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.10.2014