Riksdagsärenden RP 123/2013

RP 123/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av civiltjänstlagen

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
940/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av civiltjänstlagen

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Alho

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 21
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 23
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 21
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 21
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 8/2013 rd
Klart

06.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.11.2013

Plenarprotokoll
PR 109/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.11.2013 Avslutats PR 110/2013 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.11.2013 Avslutats PR 111/2013 18
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.11.2013